Αρχική » Contact

Contact

Address
Σχολή Τεχνολογίας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Π.Ο. Λάρισας Τρικάλων , Τ.Κ. 41500 Λάρισα

Κοσμήτορας Σχολής
Καθηγητής, Ηλίας Σάββας

Phone
+30 2410684522

  Email
isavvas@uth.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας
Ζωή Βαϊούλη

Phone
+30 2410684301

  Fax

  Email
stech@uth.gr