Αρχική » Contact

Contact

Address
Σχολή Τεχνολογίας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Π.Ο. Λάρισας Τρικάλων , Τ.Κ. 41500 Λάρισα

Κοσμήτορας Σχολής
Καθηγητής, Βασίλειος Νταφόπουλος

Phone
+30  2410-684352

  Email
dafopoulos@uth.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας
Δήμητρα Μπισίλκα

Phone
+30 2410684301

  Fax

  Email
stech@uth.gr