Ορισμός ΟΔΕ_ΕΤΕΠ για Κοσμητεία ΣΤΕ

Ορισμός ΟΔΕ_ΕΤΕΠ για Κοσμητεία ΣΤΕ

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας