Αρχική » Σπουδές » Τμήματα » Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα του νεοσύστατου Τμήματος Περιβάλλοντος διαρθρώνεται σε 8 εξάμηνα σπουδών όπου οι φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 240 ECTS . Το συνολικό αυτό αριθμό ECTS θα το συμπληρώσουν εξεταζόμενοι επιτυχώς σε 40 μαθήματα υποχρεωτικά, 6 μαθήματα επιλογής, πτυχιακή διατριβή και ξένη γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε στην διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε δομικές επιστήμες για την κατανόηση των διεργασιών στο περιβάλλον (Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά),  καθώς και μαθήματα που θα εισαγάγουν τους φοιτητές στο φυσικό και δομημένο Περιβάλλον, στην Περιβαλλοντική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Γεωλογία. Στα επόμενα 6 εξάμηνα οι φοιτητές θα διδαχθούν μαθήματα που θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε τρεις βασικούς άξονες

– Βιολογικές διεργασίες, Οικολογία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων

– Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 

– Τεχνολογίες και Δεξιότητες Μηχανικού στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες 

Πέραν των παραπάνω τριών αξόνων στο πρόγραμμα σπουδών περιλήφθησαν και μαθήματα που παρέχουν βασικές γνώσεις σε θέματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) και σε τεχνολογίες αιχμής όπως η ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μέσω των μαθημάτων επιλογής να επιλέξουν κλάδο εξειδίκευσης.  Κάθε φοιτητής κατά τα τελευταία δύο έτη των σπουδών του έχει την δυνατότητα να επιλέξει 6 μαθημάτων επιλογής εξειδίκευσης.  Η λίστα των μαθημάτων επιλογή περιλαμβάνει και τα μαθήματα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ όπως και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

  Τηλέφωνο
+30 2410 684473

  Φαξ
+30 2410 684306

  Email
g-env@uth.gr

  Ιστότοπος
http://env.uth.gr