Αρχική » Σπουδές » Τμήματα » Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική. Παρέχει εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.

Οι σπουδές στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αποτελούνται από οκτώ (8) εξάμηνα. Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και παρέχονται γνώσεις υποδομής στο αντικείμενο του τμήματος. Σε καθένα από τα επόμενα δύο (2) εξάμηνα, περιλαμβάνονται δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής, ενώ σε καθένα από τα τελευταία δύο (2) εξάμηνα περιλαμβάνονται τρία (3) μαθήματα επιλογής και παράλληλη ετήσια εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, παρέχοντας στο φοιτητή γνώσεις επιστημονικής εξειδίκευσης.

Ως ένα πανεπιστημιακό τμήμα τεχνολογίας, δίνεται έμφαση τόσο στη θεωρητική θεμελίωση της γνώσης, όσο και στις πρακτικές εφαρμογές της, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Επιστέγασμα αυτής της προσέγγισης είναι η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, όπου ο φοιτητής, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το σύγγραμμα αυτό εκπροσωπεί τον φοιτητή και αποτελεί σημαντικό εφόδιο, τόσο για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

  Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

  Τηλέφωνο
+30 2410 684574,
+30 2410 684387,
+30 2410 684485

  Φαξ
+30 2410 684386

  Email
g-ds@uth.gr

  Ιστότοπος
http://ds.uth.gr/