Αρχική » Σπουδές » Τμήματα » Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου Και Σχεδιασμού

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στον σχεδιασμό προϊόντων.

Το Τμήμα λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του ΔΕΞΥΣ πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής. Παράλληλα λειτουργούν και Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις  άνω των 4000 τ.μ. Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Επιπλέον, στον φοιτητή παρέχεται σχετική εκπαίδευση στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και σε υπηρεσίες του δημοσίου.

Το Τμήμα έχει έδρα την Καρδίτσα, μία πόλη στο κέντρο της Ελλάδας σε πολύ κοντινές αποστάσεις από μεγάλα αστικά κέντρα. Η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί σημαντικό ακαδημαϊκό κέντρο της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με ένα εκτενές ακαδημαϊκό πάρκο εντός του οικιστικού ιστού της πόλης Λόγω της μακράς παράδοσης φιλοξενίας των φοιτητών, η πόλη έχει αναπτύξει υποδομές φιλικές για τη φοιτητική ζωή, όπως για παράδειγμα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τα δημοτικά ποδήλατα.

  Διεύθυνση
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα

  Τηλέφωνο
+30 24410 64730

  Φαξ
+30 24410 64731

  Email
g-fwsd@uth.gr

  Ιστότοπος
http://www.fwsd.uth.gr