Αρχική » Κοσμητεία » Χαιρετισμός

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί τη νεότερη εκπαιδευτική δομή του Ιδρύματος. Στεγάζεται στις κτιριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας απαρτιζόμενη από 4 τμήματα: Δασολογίας – Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Συστημάτων Ενέργειας, και Ψηφιακών Συστημάτων.

Από την ίδρυση της έως σήμερα έχει γίνει αξιόλογη προσπάθεια για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία της στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του κάθε τμήματος.

Η φυσιογνωμία της σχολής διέπεται από προγράμματα σπουδών τεχνικού κυρίως  χαρακτήρα τα οποία οδηγούν σε λήψη πτυχίων σε σύγχρονα αντικείμενα με εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στη βαθιά επιστημονική γνώση, στην κριτική σκέψη, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στην ενίσχυση κουλτούρας δημιουργικών πρωτοβουλιών και ευθύνης διακριτών κοινωνικών αξιών και επικοινωνιακών και διαπροσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων στην εκπαίδευση και τη μάθηση υπαγορεύονται από τις εξελίξεις επιστημονικών κλάδων που θεραπεύει η Σχολή Τεχνολογίας και οι οποίες  αναπτύσσονται με δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

Η ενεργός παρουσία της σχολής τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο  στην κοινωνία προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη Δια Βίου Μάθηση.

Προχωράμε στοχεύοντας στην ανάδειξη νέων ερευνητών και την παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους αποφοίτους μας για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η οποία μακροπρόθεσμα  συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με ανθρωπιστική παιδεία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.

Στόχος μας είναι επίσης, η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού κλίματος  το οποίο να προάγει ένα συνεργατικό περιβάλλον ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, όπου η έρευνα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να ευδοκιμήσουν, αξιοποιώντας υψηλής αξίας στελέχη διεθνούς εμβέλειας, σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων.

Βασίλειος Νταφόπουλος

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας