Αρχική » Κοσμητεία » Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζω στη Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Σχολή μας αποτελείται από τα Τμήματα Δασολογίας – Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Συστημάτων Ενέργειας, και Ψηφιακών Συστημάτων, τα οποία καλύπτουν τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Τα τέσσερα αυτά Τμήματα, στα λίγα χρόνια λειτουργίας της Σχολής, έχουν να επιδείξουν αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο τόσο στα προπτυχιακά, όσο και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού επιπέδου αλλά και μεταδιδακτορικής έρευνας.Τα Τμήματα καθώς και οι συνέργειες μεταξύ τους, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα που άπτεται των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος και βοηθούν στην επίλυση σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την Ανθρωπότητα.

Πάντοτε και σήμερα ακόμη περισσότερο είναι ζωτικής σημασίας η ορθολογιστική διαχείριση της ενέργειας όπως και η χρήση νέων πηγών ενέργειας φιλικές σε ένα όλο και πιο πολύ βεβαρημένο περιβάλλον όπου οι πνεύμονες της Γης μας, τα δάση μας, συνεχώς και μειώνονται. Ταυτόχρονα, ο τάχιστα επερχόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση έξυπνων συσκευών με μία περιρρέουσα νοημοσύνη συμβάλουν σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον βελτιστοποιώντας τα προαναφερθέντα θέματα.

Στόχος της Σχολής είναι η συνεχής ανάπτυξή της με την δημιουργία νέων Τμημάτων, ερευνητικών κέντρων, και κέντρων δικτύωσης. Ήδη τρία Ερευνητικά Εργαστήρια έχουν δημιουργηθεί ή βρίσκονται στην φάση δημιουργίας που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω έρευνα αλλά και συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Επιπλέον, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων βρίσκεται στην φάση διαπραγμάτευσης για την συμμετοχή του στο παγκόσμιο δίκτυο Κβαντικής Υπολογιστικής.

Φιλοδοξία της Σχολής αποτελεί στο να καταξιωθεί σαν μία σύγχρονη ακαδημαϊκή μονάδα. Να παρέχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και η εξωστρέφεια και επαφή των Τμημάτων της με τις ανάγκες της περιοχής μας και της χώρας μας να προσδιορίζουν το κάθε μελλοντικό της στόχο και βηματισμό.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα διαδραματίσουν και οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής οι οποίοι θα συμβάλουν στη λύση των τεχνολογικών προβλημάτων που μας απασχολούν. Όραμά μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας καθώς και την μετάδοση αξιών όπως το ήθος, η καινοτομία αλλά και την προώθηση του συλλογικής εργασίας προς όφελος της κοινωνίας.

Ηλίας Κ. Σάββας

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας