Αρχική » Σπουδές » Διδάσκοντες » Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Ασπρίδης Γεώργιος

Καθηγητής
Email: aspridis@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64717

Καραστεργίου Σωτήριος

Καθηγητής
Email: karaso@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64744

Μπίρτσας Περικλής

Καθηγητής
Email: birtsas@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64710

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής
Email: papadio@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64732 & 24410-64741

Παπαγεωργίου Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: gpapageor@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64713

Σαμαράς Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Email: samaras@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64719

Βραχνάκης Μιχαήλ

Καθηγητής
Email: mvrahnak@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64743

Κεχαγιάς Ιωάννης

Καθηγητής
Email: jkechag@uth.gr
Τηλέφωνο:

Νταλός Γεώργιος

Καθηγητής
Email: gntalos@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64747

Καζόγλου Ιωάννης

Αναπληρωτής Kαθηγητής
Email: ykazoglou@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64742

Τρίγκας Μάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: mtrigkas@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410-64721

Καραγεώργος Αντώνιος

Καθηγητής
Email: karageorgos@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64738

Μαντάνης Γεώργιος

Καθηγητής
Email: mantanis@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64742

Σκαρβέλης Μιχαήλ

Καθηγητής
Email: skarvelis@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64743

Καραγκούνη Γλυκερία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Email: karagg@uth.gr
Τηλέφωνο: 24410 64740

Λαλλάς Ευθύμιος

Επίκουρος Καθηγητής
Email: elallas@uth.gr
Τηλέφωνο: